Flag på stranden - det betyder de

Badepunktflaget vejer ved stranden

Kend strandflagenes betydning

Når du en sommerdag tager til stranden for at bade og nyde solen, møder du ofte forskellige flag. Disse flag fortæller bl.a. noget om strandens miljø og kvalitet, regler på stranden og noget om den aktuelle badesikkerhed.
Derfor er det vigtigt at kende til flagene, og vide hvad de betyder.

Nogle flag er internationale, mens andre kun gælder de danske strande.
På mange strande er der livreddere som holder øje med vind-, vejr- og vandforhold. Livredderne signalerer med forskellige flag mht om det er sikkert at bade eller ej.
Hold derfor nøje øje med livreddernes flag.

Det betyder badeflagene:

• Det rød-gule flag: Der er livredder på stranden og badeforholdene er gode. Du skal dog stadig udvise almindelig forsigtighed ved badning.

• Det gule flag: Der er forhold som betyder at du skal være særligt opmærksom når du bader.

• Det røde flag: Badeforholdene er farlige og livredderne fraråder badning.

• Grønt flag: På nogle strande kan man stadig se et grønt flag. Det er det samme som det rød-gule flag.

• Det blå flag: Blå Flag er en international mærkningsordning for strande og havne hvor reglerne er ens i alle de lande som er med i ordningen.
Derfor er Det Blå Flag din garanti for en høj standard indenfor miljø, vandkvalitet og sikkerhed.

For at stranden eller havnen kan blive tildelt det Blå Flag skal der opfyldes krav indenfor fem områder:

Vandkvalitet
Miljø
Sikkerhed
Faciliteter
Information og formidling

Det er disse kriterier, der afgør, om det Blå Flag kan vaje over stranden eller havnen. Flaget tildeles for et år af gangen og skal godkendes af både en international og en dansk jury.

• Badepunkt flaget: Flaget er en nordisk miljømærkningsordning som sikrer dig gode oplevelser ved badepunkter som strand og havn. Her er rent badevand, høj badesikkerhed, basal infrastruktur og muligheder for friluftsoplevelser.

For at stranden eller havnen kan blive tildelt Badepunktflaget skal der opfyldes krav indenfor fem områder:

Information til badegæsterne
Badevand
Sikkerhed
Faciliteter og renhold
Fremme af lokalt særpræg

Flaget tildeles for et år af gangen og skal godkendes af en dansk jury. 

ArtiklerVi anbefaler