Internettets mødested for lejere og udlejere af sommerhuse og andre ferieboliger Nettstedet for alle som vil leie ut privat feriehus/feriebolig eller som søker privat bolig til ferieopphold Webbsajten som presenterar stugor och semesterhus. Vermittlung zwischen Mietern und Ferienhausbesitzern im Internet. The place on the internet where renters and owners of vacation homes meet.
 
 
 ERBJUDAN !     UTLAND
 
 
KART
SÖK
UTLAND
INFO
ERBJUDAN !
LÄNKAR
UTHYRAR
Webmaster
  

Semester på BornholmLøvehovederne, Sunset
Bornholm bildar en sned fyrkant, vars största längd, från norr (Hammeren) till söder (Dueodde), är 40 km och vars största bredd, från väster (Rønne) till öster (Nexø), är 28 km.

Mitt på ön utbreder sig en 74 m hög, vågig och med djupa rämnor genomskuren, förut ljungbevuxen hed, Højlyngen. Den högsta toppen på Bornholm är Rytterknægten som reser sig 162 meter över havet, vid vars fot ligger Ravnebakke, 142 m. Sydöst om Højlyngen ligga Paradisbakkerne, 113 m., vilkas yttersta utlöpare, Slamrebjærg, ligger nära Neksø. I Bornholms nordligaste del ligger Slotslyngen, och ut emot havet Slotsbanken, på vilken Hammershus är byggt; under denna går en djup grotta, den s.k, "vaade ovn", som har en längd av 36 m. Söder härom är Kingebakke 93 meter hög med den skarpa sluttningen ned till klippan Jons kapel, och mera norrut ligger Hammeren, vars största höjd, Stejlebjærg, är 80 m.

På östsidan, norr om Gudhjem, ligger ett av Bornholms skönaste partier, Helligdomsklipperne, som med lodräta väggar stupar i havet, och där det finns både "en vaad" och "en tör ovn" liksom under Hammershus. Söder om Gudhjem finns en annan hög och brant klippa, Randkløven, som klyves itu av en bred rämna. På ön finns många vattendrag, som delvis banar sig väg i djupa, trånga dalar, men alla är små, samt ett fåtal sjöar. Klimatet på Bornholm skiljer sig från det övriga Danmarks därigenom, att somrarna är lite mindre varma och vintrarna något mildare. Djur- och växtvärlden bjuder på en hel del egendomligheter. Jordmånen är på Bornholm mindre fruktbar än på de andra danska öarna, men är likväl något överlägsen Jyllands fruktbaraste nejder.

Bornholm är Danmarks enda berglandskap; det utgör fortsättning av den höjdsträckning, som i sydöstlig riktning går genom Skåne, och liknar i fysiskt avseende detta landskap. Urberget är en rödaktig gnejsgranit med gångar av fältspat och afanit; det når ofta upp till ytan i öns norra och östra del och är då bevuxet med ljung eller gräs, men täckes för övrigt av ler eller sand. Det sträcker sig till en linje från Rønne till Nexø över Aakirkeby; dess södra kant är 60 m hög, men härifrån sänker sig landet ned mot havet, och i södra delen av ön (en fjärdedel av Bornholm) är urberget betäckt dels av sandsten eller gröna skiffrar (från den kambriska tiden), dels ännu sydligare av en mörk kalksten (från den siluriska tiden). Slutligen finns längs västra kusten några mindre formationer tillhörande jura- och kritsystemen.

Öns största ort är Rønne, övriga större orter, räknade medurs, är Hasle, Allinge, Sandvig, Gudhjem, Svaneke och Nexø.


Semesterhus Bornholm


> Aakirkeby > Allinge > Arnager > Balka
> Boderne > Dueodde > Gudhjem > Hasle
> Knudsker > Nexø > Sandkås > Sandvig
> Snogebæk > Svaneke > Sømarken > Vang
> Østermarie > Årsdale