Strandens redningsskilte kan redde liv

Dette skilt kan redde liv

Et lille grønt skilt kan redde liv

Sommer og sol betyder også badning og strandliv med familien og vennerne.
Helt ufarligt er det dog ikke at kaste sig ud i havets blå bølger. Hvert år sker der desværre flere badeulykker ved de danske strande, søer og havnebade.

Ved du hvor du er ?

Bliver du som strandgæst spurgt til om du ved hvor du er, vil du sikkert svare "ja".
Men skal du ringe 112 fordi der er sket en badeulykke på stranden, og hurtigt forklare redningsmandskabet hvor du befinder dig - ved du det så ?

Sker der drukne- og badeulykker ved stranden er det livsvigtigt at udrykningskøretøjer hurtigt kan finde ulykkesstedet og undgå fejludrykninger til forkerte steder. Det skete ofte før i tiden at der blev spildt tid på at finde ud af præcist hvortil redningsmandskabet skulle køre - tid som i sidste ende kan koste både liv og førlighed.

Derfor blev der etableret et system med redningsnumre ved de danske strande, søer og havnebade.
Redningsnumrene blev etableret for at sikre at Alarmcentralen i en nødsituation, hurtigt kan identificere den præcise lokation hvortil de skal sende redningsindsatsen.

Hvad er et redningsnummer ?

Et redningsnummer er et grønt skilt som er placeret ved alle badesteder ved kysterne, søer og havnebade, med et bogstav og et trecifret tal, som benyttes til at angive ulykkesstedets lokation ved alarmering af 112, i tilfælde af ulykker.

Redningsskiltene placeres så de er synlige fra vandet på alle badesteder. F.eks. kan skiltene være placeret på selve stranden, ved nedkørsler til stranden, ved strandstier samt andre synlige steder som eksempelvis ved redningsposter og informationsskilte.
Hver strand sit eget unikke nummer, der består af et bogstav og et trecifret tal.

Det skal du gøre - for en sikkerheds skyld

Langt fra alle badegæster er dog opmærksomme på de grønne skilte på strandene, og det kan koste kostbar tid.
Derfor er det bedste råd til dig, at når du ankommer til stranden, så noter dig hvor nærmeste skilt er placeret. Her står en kombination af et bogstav og tal, som du meget gerne må huske.
Tag evt. et billede af det, så du allerede kender bogstaverne og tallet.

Hvis ulykken er ude, er det vigtigt at evt. tilskadekomne befinder sig ved skiltet, eller at der er en kontaktperson ved skiltet. Kontaktpersonen kan lede redningsmandskabet videre til tilskadekomne.

Hvad er et strandnummer ?

Skiltet med redningsnummer blev oprindeligt kaldt et strandnummer. I 2015 ændrede man dog navnet til redningsnummer, da systemet blev udvidet til også at omfatte søer og havnebade. 

ArtiklerVi anbefaler